Kempen PAS PILIHANKU

PAS telah melancarkan Kempen PAS PILIHANKU yang bermula pada 1 Januari 2017 sehingga 15 April 2017.

Majlis Perasmian Muktamar Tahunan PAS kali ke 62

Kenangan semasa majlis perasmian Muktamar PAS Pusat pada thun 2016

Pasukan baru PAS Pusat selepas selesai Retreat PAS Pusat di Morib Selangor

Tersenyum ria semua pimpinan selepas selesai retreat PAS Pusat selepas berkampung selama 3 hari

Gimik Pra-Pelancaran kempen PAS PILIHANKU di Pejabat Agung PAS

Gimik pra-pelancaran PAS PILIHANKU diadakan di hadapan Pejabat Agung PAS selepas sidang media diadakan baru-baru ini

Pelancaran Tabung Pilihanraya PAS kawasan Segamat

Gimik pelancaran tabung Pilihanraya PAS Kawasan Segamat

TANGISAN ROHINGYA

TANGISAN ROHINGYA

Jumaat, 31 Oktober 2014

Johor Darul Takzim Boleh!Rabu, 29 Oktober 2014

BAHAGIAN KE 16 - MOTIVASI DALAM ORGANISASI
BAHAGIAN KEENAM BELAS :   MOTIVASI DALAM ORGANISASI

Assalamu’alaikum dan salam perjuangan,

Kepentingan motivasi dalam berorganisasi dilihat sangat penting kerana motivasi diibaratkan sebagai pemangkin untuk pembangunan diri secara spiritual bagi merealisasikan cita-cita dan harapan yang dibina. Walaupun ia bukanlah sesuatu  kewajipan untuk mewujudkannya namun ia diibaratkan seperti pemberi semangat kepada pekerja dan petugas untuk melaksanakan tugas mereka dengan jayanya.

Di dalam organisasi PAS, saya kategorikan tiga kumpulan yang dilihat sebagai pekerja atau petugas parti. Pertamanya, ahli PAS yang bertugas secara sepenuh masa di dalam pentadbiran PAS, keduanya ahli PAS yang bekerja secara sebahagian masa dan yang ketiganya adalah ahli PAS yang bertugas sebagai Murobbiton . Kumpulan pertama adalah mereka yang bekerja di pelbagai sektor dalam parti seperti pegawai pentadbiran di Pejabat Agung PAS atau pejabat pentadbiran di seluruh negara, pegawai kepada lajnah atau jabatan. Kumpulan kedua iaitu kumpulan teramai dalam parti iaitu petugas separuh masa yang berada di semua bahagian organisasi PAS. Golongan ini terdiri daripada mereka yang mempunyai karier sendiri namun sebahagian masa mereka diperuntukan untuk menggerakkan parti di pelbagai sektor. Kumpulan ketiga adalah kumpulan ‘murobbiton’ yang bekerja tanpa gaji atau elaun yang tetap tetapi golongan ini memberikan masa mereka kepada gerakerja PAS.

Pembahagian tiga kumpulan ini adalah dengan tujuan untuk memudahkan kita memahami kaedah yang bersesuaian untuk memotivasikan mereka dalam ruang lingkup yang sesuai dengan mereka.

Motivasi perlu dibina kerana ia tidak datang dengan sendirinya. Memupuk motivasi secara berterusan akan menjadikan motivasi kerja semakin meningkat dan akhirnya menjadikan pekerjaan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan.

BILA MOTIVASI BERMULA

Proses motivasi bermula apabila seseorang itu mula mengenalpasti keinginan atau keperluannya. Apabila wujud keinginan atau keperluan ini, ketidakseimbangan dalam dirinya akan terhasil. Ketidakseimbangan ini adalah dorongan yang akhirnya membentuk suatu motif atau matlamat. Seseorang cuba mengurangkan ketidakseimbangan tersebut melalui tindakan yang dapat memenuhi motifnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahawa pekerja yang bermotivasi adalah aset kepada organisasi. Sebaliknya, pekerja yang tidak bermotivasi adalah bebanan kepada organisasi.  Mereka menjadi barah yang akan turut mempengaruhi pekerja lain mengikut perangai negatif itu. 

Motivasi adalah pencetus atau pemangkin kepada kecemerlangan pekerja dan seterusnya memberi kesan baik kepada seluruh organisasi. Soal motivasi kerja perlu diberi perhatian oleh setiap organisasi.  Kita perlu sedar bahawa kejayaan organisasi bergantung juga kepada keupayaan pekerja melaksanakan tugas yang telah ditetapkan mengikut standard dan spesifikasi.

Khamis, 23 Oktober 2014

BAHAGIAN KE 15 : PENYELESAIAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN


Assalamu’alaikum dan salam perjuangan,

Dalam menguruskan organisasi, satu perkara penting yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin adalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sama ada di dalam ataupun di luar mesyuarat.

Setiap masalah yang muncul perlulah diakhiri dengan jalan penyelesaian. Sekiranya ia tidak ditangani maka masalah yang kecil akan menjadi besar dan seterusnya membarahi organisasi.

JENIS-JENIS KEPUTUSAN

Keputusan adalah penting untuk menentukan hala tuju organisasi. Kebanyakkan keputusan selalunya terdiri daripada dua kategori ; Keputusan Berprogram (Programmed Decisions) dan Keputusan Tidak Berprogram (Non Programmed Decisions).

Keputusan Berprogram adalah satu prosedur yang sistematik dan termaktub. Ia biasanya rutin, berulang dan berstruktur dengan peraturan yang telah disediakan. Contoh mudah, apabila berlaku kehilangan peralatan pejabat maka laporan dikemukakan kepada pegawai terlibat. Manakala Keputusan Tidak Berprogram adalah bentuk tidak berstruktur dan memerlukan prosedur tertentu dalam membuat keputusan yang kreatif. Ia terjadi diluar kawalan dan tidak pasti yang memberi kesan kepada organisasi. Contohnya, MH370 hilang daripada radar dan tidak dapat ditemui sehingga ke hari ini.

Dalam ilmu pengurusan, menyelesaikan masalah ditafsirkan sebagai satu proses menentukan tindak balas yang sesuai dan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Menyelesaikan masalah menjadi tanggungjawab utama pentadbir. Setiap pentadbir yang berjaya mestilah berkeupayaan membuat keputusan yang dapat membantu organisasi mencapai matlamat dan pada masa yang sama dapat memuaskan keperluan-keperluan ahli-ahli dalam organisasi.

Terdapat banyak punca yang menyebabkan masalah dalam berorganisasi termasuklah di dalam PAS. Ia boleh berlaku akibat wujud perbezaan pendapat atau pendirian, pertindihan tugas dan tanggungjawab, diskriminasi dan pilih kasih, rasa iri hati, pertembungan antara kumpulan, hubungan dalam organisasi, kepentingan peribadi dan pelbagai sebab yang lain.

PEMBUATAN KEPUTUSAN BERKUMPULAN

Terdapat dua kaedah untuk menyelesaikan masalah iaitu Pembuatan Keputusan Individu dan Pembuatan Keputusan Berkumpulan. Namun dalam ruangan ini, saya ingin nyatakan berkaitan dengan Pembuatan Keputusan Berkumpulan yang sesuai dengan topik perbincangan ini.

Pembuatan keputusan berkumpulan merupakan satu cara membuat keputusan yang melibatkan individu lain yang mungkin berkepentingan dalam isu atau masalah yang ingin diputuskan.  Terdapat dua teknik pembuatan keputusan berkumpulan yang biasa digunakan iaitu Teknik Kumpulan Norminal dan Teknik Kumpulan Delphi.

Teknik Kumpulan Norminal ialah satu proses pembuatan berstruktur dalam bentuk perbincangan kumpulan kecil secara bersemuka. Proses ini menghalang seseorang individu daripada mendominasikan perbincangan dan menggalakkan penglibatan individu yang pasif dan menghasilkan satu set cadangan atau penyelesaikan berprioriti. Langkah yang perlu dituruti adalah seperti berikut ; pertamanya pecahkan individu yang hadir kepada kumpulan yang kecil antara 5-6 orang ahli. Keduanya, kenalpasti satu masalah untuk diatasi. Ketiganya, Arahkan setiap ahli untuk menjana idea secara individu tentang keadah penyelesaian. Keempat, kumpulkan idea yang telah dijana oleh semua ahli dan dicatatkan atas Flipchart atau papan hitam/putih. Seterusnya, setiap idea dinilai dan diundi oleh setiap individu. Keenam dan yang terakhir, undian dikongsi dalam kumpulan dan idea paling kerap dipilih sebagai keputusan kumpulan.

Khamis, 16 Oktober 2014

BAHAGIAN KE 14 : MENGURUS MESYUARAT DENGAN BERKESAN

BAHAGIAN KEEMPATBELAS :   MENGURUS MESYUARAT DENGAN BERKESAN

Assalamu’alaikum dan salam perjuangan,

Dalam Manual Pengurusan dan Pentadbiran PAS (MPPP) telah disentuh berkaitan dengan pengurusan mesyuarat PAS di peringkat PAS kawasan.  Walaupun ia tercatit sebagai rujukan PAS di peringkat kawasan namun ia masih lagi relevan untuk digunakan pakai oleh mesyuarat PAS di semua peringkat. Saya akan menyentuh secara umum kandungan MPPP di dalam tulisan ini tetapi beberapa ‘tips’ akan diberikan bagi membantu melaksanakan dan menguruskan mesyuarat yang lebih berkesan dan efektif kepada pentadbiran PAS.

Tujuan Mesyuarat

Mesyuarat adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kita berorganisasi, bukan sekadar kerana ia tercatat di dalam Buku Perlembagaan PAS atau MPPP tetapi kepentingannya telah tercatat di dalam firman Allah S.W.T. dalam surah Ali-Imran ayat 159 yang bermaksud “Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu dan apabila engkau telah berazam, maka bertakwalah kepada Allah.”

Melalui mesyuarat akan berlakunya komunikasi dua hala di antara tiga individu atau lebih dalam situasi formal yang tercatatnya segala hasil perbincangan yang direkodkan. Mesyuarat diadakan dengan tujuan untuk bertukar-tukar fikiran dan pendapat, menyelesaikan masalah berbangkit, membuat keputusan, memberikan maklumat dan mendapatkan maklumat daripada pelbagai pihak bagi mencapai objektif bersama melalui proses komunikasi. Semua itu tidak dapat dilaksanakan hanya dengan bersembang atau pertemuan tidak formal.

Persiapan Awal Mesyuarat

Bagaimana kita dapat mengendalikan pengurusan mesyuarat yang berkualiti? Di antara perkara yang perlu diberikan perhatian adalah perlunya ada objektif dan agenda yang jelas. Kehadiran ahli mesyuarat diberikan maklumat terlebih dahulu supaya berlakunya ‘homework’ dan ‘research’ bagi memastikan mereka hadir ke mesyuarat dengan persediaan maklumat yang sebaiknya. Keduanya, mesyuarat dan ahli mesyuarat menghargai masa yang bernilai dengan memulakan dan menamatkan mesyuarat seperti mana masa yang ditetapkan. Ketiganya, kemudahan fizikal seperti kerusi, meja, papan putih, kertas, pensil, Pemancar LCD dan sistem siaraya telah disediakan dengan sebaiknya. Perkara keempat, notis mesyuarat dihantar kepada ahli mensyuarat tidak kurang daripada 14 hari atau tempoh yang ditetapkan daripada tarikh mesyuarat. Ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada ahli mesyuarat merancang masa mereka untuk menghadiri mesyuarat.

Kelimanya, perbincangan di dalam mesyuarat dilaksanakan secara positif. Kerana itulah, mesyuarat dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan Allah memberikan hidayah kepada seluruh ahli mesyuarat agar ianya diberikan petunjuk.

Rabu, 8 Oktober 2014

BAHAGIAN KE 13 : PENGURUSAN KRISIS DALAM BERORGANISASI


BAHAGIAN KETIGABELAS :   PENGURUSAN KRISIS DALAM BERORGANISASI

Assalamu’alaikum dan salam perjuangan,

Dalam bahagian yang kelima, saya telah jelaskan berkaitan dengan perbezaan di antara konflik dan krisis serta kesan positif dan negatif apabila berlaku konflik dan krisis di dalam organisasi termasuk PAS dengan tajuk Menangani Konflik dan Krisis Dalam Berorganisasi. Ia diterangkan secara umum dengan beberapa contoh yang mudah seperti konflik di peringkat PAS cawangan yang berlaku akibat daripada kecenderungan yang berbeza di antara Ahli Jawatankuasa Kerja PAS cawangan tersebut.

Di penghujung tulisan tersebut saya telah nyatakan betapa perlunya penggerak organisasi termasuk penggerak PAS di semua peringkat didedahkan dengan ilmu Pengurusan Krisis (Crisis Management) iaitu satu kaedah yang sistematik dan tersusun untuk mengenalpasti dan menangani kejadian kecemasan yang berlaku atau mungkin akan berlaku dalam sesuatu krisis. Pengurusan krisis yang cekap dan mantap akan membantu mengurangkan kerosakan pada imej organisasi dan mampu memulihkan keadaan balik ke asal dalam tempoh masa yang singkat.

PAS dan Konflik Dalaman Parti

PAS telah melalui tempoh perjuangan yang agak panjang masanya iaitu telah masuk ke usia 63 tahun sejak ditubuhkan pada tahun 1951. PAS adalah parti kedua tertua selepas UMNO walaupun UMNO hakikatnya telah diharamkan pada tahun 1988 akibat pertembungan sesama sendiri. Sejak PAS ditubuhkan, telah berlaku konflik dan krisis sehingga menyebabkan tertubuhkan parti politik yang lain seperti HAMIM, BERJASA malah PAS pernah menghadapi krisis sehingga Naib Presiden istihar keluar daripada PAS dan menyertai UMNO, Naib Presiden dipecat daripada PAS dan pelbagai lagi episod duka namun PAS tetap kekal sehingga kini.

Namun pepatah Melayu ada menyebut bahawa Sekali Air Bah Sekali Pantai Berubah. Itulah yang mungkin sedang PAS melalui pada ketika ini iaitu konflik dalaman yang perlu diselesaikan dengan segera. Tidak dapat tidak, konflik yang berpanjangan akan menimbulkan krisis dan sekiranya ia tidak ditangani dengan segera maka kebimbangannya akan membawa kepada perpecahan yang merugikan banyak pihak.

BAHAGIAN 12 : WAJAH BARU MANUAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PAS


BAHAGIAN KEDUA BELAS : WAJAH BARU MANUAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PAS

Muktamar PAS Pusat yang bersidang di Dataran Salleh Ros di Parit Raja, Batu Pahat Johor Darul Takzim telah memahatkan sejarah apabila Manual  Pengurusan dan Pentadbiran PAS (MPPP) yang diterbitkan oleh Sektor Pemerkasaan Organisasi di bawah Pejabat Setiausaha Agung PAS telah dilancarkan oleh Presiden PAS, Tuan Guru  Datuk Seri Haji Hadi Awang.

Hampir 2200 naskah MPPP telah terjual sepanjang berlangsungnya Muktamar PAS Pusat di negeri Johor ini. Sepanjang tinjauan saya, bukan hanya para Setiausaha PAS di peringkat negeri dan kawasan sahaja yang membeli MPPP tetapi juga melibatkan ahli PAS yang hanya memegang jawatan di peringkat cawangan. Saya terserempak kelmarin dengan 3 anggota Jabatan Amal yang telah membeli MPPP dan mereka memberitahu bahawa mereka terpanggil untuk memiliki MPPP kerana ingin ‘belajar’ bagaimana PAS menguruskan partinya.

MPPP adalah dokumen penting untuk rujukan pentadbiran PAS di semua peringkat khususnya kepada Setiausaha PAS Kawasan-kawasan dan Cawangan-cawangan. MPPP ini mengandungi pelbagai maklumat yang diperlukan oleh seorang Setiausaha PAS Kawasan yang berperanan untuk mentadbir sebuah organisasi PAS kawasan yang semakin mencabar dewasa kini.

Kali terakhir, PAS menerbitkan Manual Pengurusan adalah pada tahun 2002 di atas usaha almarhum Ustaz Hassan bin Syukri ketika menjawat posisi selaku Naib Presiden PAS dan Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Ustaz Hassan Syukri yang dikenali sebagai Tokoh Pengurusan dan Pentadbiran PAS begitu serius dalam memberikan perhatian untuk memastikan PAS sentiasa memperbaiki pentadbirannya.